Nauka

Otkrijte, zašto bolnice i univerziteti širom sveta ulažu vreme, novac pokušavajući objasniti ova isceljenja.

Smešten u Los Andjelesu, Erik sa svojim radom, izaziva veliko interesovanje vrhunskih lekara i medicinskih naučnika širom sveta. Medju njima je Džeksonova memorijalna bolnica, Kalifornijski univerzitet u LA-u ( UCLA ), Medicinski centar SEDAR-SINAJ, Bolnica VA, Centar za istraživanje kvaliteta života ( Kopenhagen), univerzitet RMIT ( Melburn), Državni tehnicki univerzitet Sankt-Petersburg. Trenutno se u brojnim medjunarodnim centrima sprovode nova istraživanja pod nadzorom čuvenih naučnih istraživaca  zainteresovanih za Rekonektivne frekvencije.

Gari Švarc ( Gary Schwartz) - Direktor laboratorije za ljudske energetske sustave (Human energy system laboratory)
"Nasa namera, u radu sa Dr Perlom nije bila dokazati da rekonektivno isceljivanje deluje, već dati procesu priliku da  se dokaže"

Dr Konstantin Korotkov - Profesor informatike i biofizike, predsednik medjunarodnog saveza za medicinsku bioelektrografiju Sankt Petersburg.
"Ono sto Vi, praktičari Rekonekcije radite, je pomak čovečanstva"

Najnovija dostignuča je opisao u knjizi SCIENSE CONFIRMS RECONNECTIVE HEALING (Nauka je dokazala rekonektivno isceljivanje) Dr Viliam Tiler (William Tiller) Profesor univerziteta Standford  predsednik Tiller's foundation

Lin Mktagart ( Lynn McTaggart )u knjizi The Field (Polje) i The intention Experiment (Mo; namere) možete naći informacije vezane za gledanje na svet isceljivanja i duhovnosti.

Dr Kristjana Northrup ( Christiane Northrup) docent na katedrali za ginekologiju i akušerstvo Vermont .

Dr Mona Lisa šulc (Mona Lisa Shultz) autor knjige Budjenje intuicije.

"Rekonekcija dr Eric Pearlo tra-a je jednostavno najbolja knjiga o transpersonalnom  isceljivanju i duhovnoj medicini.To je dar univerzuma i doprinos svetskoj promeni paradigme"Ako budete ove godine čitali bar dve knjige neka jedna od njih bude ova. "

Dr Depak Čopra ( Deepak Chopra)   Erik je čudesan čovek sa izvanrednim isceliteljskim darom.Pročitajte knjigu i doživite preobražaj ."

Dr Ričard Gerber (Richard Gerber)  autor knjige "Vibraciona medicina" " Rekonektovanje ...tajna isceljivanja "